Jdi na obsah Jdi na menu
 


Buff / Debuff Účinok
Acumen 1 Casting Spd. +15%
Acumen 2 Casting Spd. +23%
Acumen 3 Casting Spd. +30%
Advanced Block 1 P.Def. Štítu +60%
Advanced Block 2 P.Def. Štítu +80%
Advanced Block 3 P.Def. Štítu +100%
Agility 1 Evasion +2
Agility 2 Evasion +3
Agility 3 Evasion +4
Arcane Chaos Odolnosť voči Cancel+Debuffom -30%, Magic MP Cena +30%, MP Regenerácia -24
Arcane Protection Odolnosť voči Cancel +30%, Odolnosť voči Debuffom +20%
Armor Crush P.Def. -30%, M.Def. -30%
Assassin Servitor Accuracy +4, Atk Speed +20%, Obnoví 5% blízkeho fyzického poškodenia ako HP, Critical +20% zozadu, Critical Damage zozadu +20%, Odolnosť voči Debuffom +10%
Attack Aura 1 P.Atk. +8%
Attack Aura 2 P.Atk. +12%
Aura Flare Všetky magické poškodenia majú o -50% intenzitu
Battle Roar 1 HP +10%, doplní pridané HP
Battle Roar 2 HP +15%, doplní pridané HP
Battle Roar 3 HP +20%, doplní pridané HP
Battle Roar 4 HP +25%, doplní pridané HP
Battle Roar 5 HP +30%, doplní pridané HP
Battle Roar 6 HP +35%, doplní pridané HP
Berserker Spirit 1 P.Atk. +5%, M.Atk. +10%, P.Def. -5%, M.Def. -10%, Speed +5, Atk. Spd +5%, Casting Spd. +5%
Berserker Spirit 2 P.Atk. +8%, M.Atk. +16%, P.Def. -8%, M.Def. -16%, Speed +8, Atk. Spd +8%, Casting Spd. +8%
Blazing Skin 1 Odrazí 10% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka
Blazing Skin 2 Odrazí 15% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka
Blazing Skin 3 Odrazí 20% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka
Bless Shield 1 Intenzita Blokovania Štítom +30%
Bless Shield 2 Intenzita Blokovania Štítom +40%
Bless Shield 3 Intenzita Blokovania Štítom +50%
Bless Shield 4 Intenzita Blokovania Štítom +60%
Bless Shield 5 Intenzita Blokovania Štítom +70%
Bless Shield 6 Intenzita Blokovania Štítom +80%
Bless the Body 1 HP +10%
Bless the Body 2 HP +15%
Bless the Body 3 HP +20%
Bless the Body 4 HP +25%
Bless the Body 5 HP +30%
Bless the Body 6 HP +35%
Bless the Soul 1 MP +10%
Bless the Soul 2 MP +15%
Bless the Soul 3 MP +20%
Bless the Soul 4 MP +25%
Bless the Soul 5 MP +30%
Bless the Soul 6 MP +35%
Blessing of Noblesse Tento buff skončí, keď postava zomrie, avšak ostatné buffy ostanú
Blessing of Paagrio 1 P.Def. +8%
Blessing of Paagrio 2 P.Def. +12%
Blessing of Paagrio 3 P.Def. +15%
Blessing of Queen 1 Critical +25%, Critical Damage +20%
Blessing of Queen 2 Critical +27%, Critical Damage +22%
Blessing of Queen 3 Critical +30%, Critical Damage +25%
Blessing of Seraphim 1 MP regenerácia +30%
Blessing of Seraphim 2 MP regenerácia +32%
Blessing of Seraphim 3 MP regenerácia +35%
Blinding Blow Speed +40%
Blizzard Speed -50%
Block Shield P.Def. -10%
Block Wind Walk Speed -10%
Body of Avatar 1 HP +10%
Body of Avatar 2 HP +15%
Body of Avatar 3 HP +20%
Body of Avatar 4 HP +25%
Body of Avatar 5 HP +30%
Body of Avatar 6 HP +35%
Bright Servitor 1 M.Atk. +55%
Bright Servitor 2 M.Atk. +65%
Bright Servitor 3 M.Atk. +75%
Chant of Battle 1 P.Atk. +8%
Chant of Battle 2 P.Atk. +12%
Chant of Battle 3 P.Atk. +15%
Chant of Eagle 1 Accuracy +2
Chant of Eagle 2 Accuracy +3
Chant of Eagle 3 Accuracy +4
Chant of Evasion 1 Evasion +2
Chant of Evasion 2 Evasion +3
Chant of Evasion 3 Evasion +4
Chant of Fire 1 M.Def. +15%
Chant of Fire 2 M.Def. +23%
Chant of Fire 3 M.Def. +30%
Chant of Flame 1 Casting Spd. +15%
Chant of Flame 2 Casting Spd. +23%
Chant of Flame 3 Casting Spd. +30%
Chant of Fury 1 Atk. Spd. +15%
Chant of Fury 2 Atk. Spd. +33%
Chant of Predator 1 Critical +20%
Chant of Predator 2 Critical +25%
Chant of Predator 3 Critical +30%
Chant of Rage 1 Critical Damage +30%
Chant of Rage 2 Critical Damage +40%
Chant of Rage 3 Critical Damage +50%
Chant of Revenge 1 Odrazí 10% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka
Chant of Revenge 2 Odrazí 15% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka
Chant of Revenge 3 Odrazí 20% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka
Chant of Shielding 1 P.Def. +8%
Chant of Shielding 2 P.Def. +12%
Chant of Shielding 3 P.Def. +15%
Chant of Spirit Odolnosť voči Cancel +30%, Odolnosť voči Debuffom +20%
Chant of Vampire 1 Obnoví 6% blízkeho fyzického poškodenia ako HP
Chant of Vampire 2 Obnoví 7% blízkeho fyzického poškodenia ako HP
Chant of Vampire 3 Obnoví 8% blízkeho fyzického poškodenia ako HP
Chant of Vampire 4 Obnoví 9% blízkeho fyzického poškodenia ako HP
Chant of Victory HP +20%, Obnoví prídané HP, Speed -20%, Accuracy +4, P.Def. +20%, P.Atk. +10%, Atk. Spd. +20%, Critical +20%, Critical Damage +20%, M.Def. +20%, Casting Spd. +20%, Odolnosť voči Debuffom +20%
Charm of Luck Zníži sa šanca na vaše vydropovanie
Concentration 1 Šanca na zrušenie castingu -18%
Concentration 2 Šanca na zrušenie castingu -25%
Concentration 3 Šanca na zrušenie castingu -36%
Concentration 4 Šanca na zrušenie castingu -42%
Concentration 5 Šanca na zrušenie castingu -48%
Concentration 6 Šanca na zrušenie castingu -53%
Cripple 1 - 5 Speed -30%
Cripple 6+ Speed -50%
Curse Chaos 1 Accuracy -12
Curse Chaos 2+ Accuracy -13
Curse Disease 1+ Množstvo obnovenia z healu -50%
Curse Gloom M.Def. -23%
Curse of Abyss M.Atk. -30%, P.Def. -30%, Evasion -6, Speed -10%, Casting Spd. -20%, Magic Critical Rate -30%
Curse of Doom Utlmenie Fyzických + Magických skillov
Curse of Shade 1 P.Def. -6%, M.Def. -6%
Curse of Shade 2 P.Def. -8%, M.Def. -8%
Curse of Shade 3+ P.Def. -10%, M.Def. -10%
Curse: Weakness 1 P.Atk. -17%
Curse: Weakness 2-5 P.Atk. -20%
Curse: Weakness 6+ P.Atk. -23%
Dance of Aqua Guard Odolnosť voči Water útokom +30%
Dance of Concentration Casting Spd. +30%, Šanca na zrušenie castingu -30%
Dance of Earth Guard Odolnosť voči Earth útokom +30%
Dance of Fire Critical Damage +50%
Dance of Fury Atk. Spd. +15%
Dance of Inspiration Accuracy +4
Dance of Light Zmení fyzické útoky na Holy útoky
Dance of Medusa Skamenenie
Dance of Mystic M.Atk. +20%
Dance of Protection Poškodenie z pádu -30%
Dance of Shadow Speed -50%, Agro moby neútočia
Dance of Siren Magic Critical Rate +200%
Dance of Vampire Obnoví 8% blízkeho fyzického poškodenia ako HP
Dance of Warrior P.Atk. +12%
Dark Vortex MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Dark útokom -30%
Dash 1 Speed +40%
Dash 2 Speed +66%
Death Whisper 1 Critical Damage +30%
Death Whisper 2 Critical Damage +40%
Death Whisper 3 Critical Damage +50%
Decrease Weight 1 Penalta pre váhu +3000 (nezvýši kapacitu inventára)
Decrease Weight 2 Penalta pre váhu +6000 (nezvýši kapacitu inventára)
Decrease Weight 3 Penalta pre váhu +9000 (nezvýši kapacitu inventára)
Defense Aura 1 P.Def. +8%
Defense Aura 2 P.Def. +12%
Demon Wind Množstvo obnovené z healu -50%
Deflect Arrow 1 Poškodenie s lukom -16%
Deflect Arrow 2 Poškodenie s lukom -19%
Deflect Arrow 3 Poškodenie s lukom -22%
Deflect Arrow 4 Poškodenie s lukom -25%
Divine Protection Odolnosť voči Dark útokom +30%
Duelist Spirit 1 Atk. Spd. +8%
Duelist Spirit 2 Atk. Spd. +12%
Elemental Protection Odolnosť voči Fire útokom +30%, Odolnosť voči Wind, Water a Earth útokom +20%
Empower 1 M.Atk. +55%
Empower 2 M.Atk. +65%
(Greater) Empower 3 M.Atk. +75%
Entangle 1 Speed -30%
Entangle 2+ Speed -50%
Evade Shot 1 Evasion +6
Eye of Paagrio Critical Damage +50%
Final Servitor HP +20%, restores the HP added, Speed -20%, Accuracy +4, P.Def. +20%, P.Atk. +10%, Atk. Spd. +20%, Critical +20%, Critical Damage +20%, M.Def. +20%, Casting Spd. +20%, Odolnosť voči Debuffom +20%
Fire Vortex Speed -10%, Atk. Spd. -30%, Casting Spd. -10%, MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Fire útokom -20%
Fist Fury Atk. Spd. +25%
Focus 1 Critical +20%
Focus 2 Critical +25%
Focus 3 Critical +30%
Focus Chance Kritická šanca zpredu -30%, Kritická šanca zo strany +30%, Kritická šanca zozadu +60%
Focus Death Critical -30%, Blow land rate +60%, Kritické poškodenie zpredu -30%, Kritické poškodenie zozadu +90%
Focus Power Kritické poškodenie zpredu -30%, Kritické poškodenie zo strany +30%, Kritické poškodenie zozadu +60%
Fortune of Noblesse Zníži sa šanca na vaše vydropovanie
Freezing Skin 1 Odrazí 10% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka
Freezing Skin 2 Odrazí 15% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka
Freezing Skin 3 Odrazí 20% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka
Freezing Strike 1+ Speed -30%
Frenzy 1 P.Atk. +100%
Frenzy 2 P.Atk. +150%
Frenzy 3 P.Atk. +200%
Frost Bolt 1+ Speed -30%
Gift of Queen 1 P.Atk. +6%, Accuracy +2
Gift of Queen 2 P.Atk. +8%, Accuracy +2
Gift of Queen 3+ P.Atk. +10%, Accuracy +2
Gift of Seraphim 1 Čas pre obnovenie skillu -30%
Gift of Seraphim 2 Čas pre obnovenie skillu -32%
Gift of Seraphim 3+ Čas pre obnovenie skillu -35%
Glory of Paagrio 1 M.Def. +15%
Glory of Paagrio 2 M.Def. +23%
Glory of Paagrio 3 M.Def. +30%
Greater Magic Haste Potion Casting Spd. +30%
Greater Quick Step Potion Speed +33
Greater Swift Attack Potion Atk. Spd. +33%
Guidance 1 Accuracy +2
Guidance 2 Accuracy +3
Guidance 3 Accuracy +4
Guts 1 P.Def. +100%
Guts 2 P.Def. +150%
Guts 3 P.Def. +200%
Hamstring 1+ Speed -50%
Hamstring Shot Speed -50%
Haste 1 Atk. Spd. +15%
Haste 2 Atk. Spd. +33%
Haste Potion Speed +20
Hawk Eye 1 P.Def. -10%, Accuracy +6
Hawk Eye 2 P.Def. -10%, Accuracy +8
Hawk Eye 3 P.Def. -10%, Accuracy +10
Hex P.Def. -23%
Holy Weapon Zmení fyzické útoky na Holy útoky
Hot Springs Cholera 1 Accuracy +3
Hot Springs Cholera 2 Accuracy +6, Evasion -3
Hot Springs Cholera 3 Accuracy +8, Evasion -3
Hot Springs Cholera 4 Accuracy +10, Evasion -3
Hot Springs Cholera 5 Accuracy +6, Evasion -5
Hot Springs Cholera 6-7 Evasion -5
Hot Springs Cholera 8-9 Evasion -8
Hot Springs Cholera 10 Evasion -10
Hot Springs Malaria 1 Casting Spd. +4%
Hot Springs Malaria 2 Casting Spd. +8%, MP Cena -4%
Hot Springs Malaria 3 Casting Spd. +12%, MP Cena -4%
Hot Springs Malaria 4 Casting Spd. +16%, MP Cena -4%
Hot Springs Malaria 5 Casting Spd. +8%, MP Cena -8%
Hot Springs Malaria 6-7 MP Cena -8%
Hot Springs Malaria 8-9 MP Cena -12%
Hot Springs Malaria 10 MP Cena -16%
Howl P.Atk. -23%
Ice Bolt 1+ Speed -30%
Ice Vortex Speed -30%, Atk. Spd. -10%, Casting Spd. -10%, MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Water útokom -20%
Invigor 1 Odolnosť voči Bleed +30%
Invigor 2 Odolnosť voči Bleed +40%
Invigor 3 Odolnosť voči Bleed +50%
Iron Will 1 M.Def. +15%
Iron Will 2 M.Def. +23%
Iron Will 3 M.Def. +30%
Kiss of Eva 1 Výdrž pod Vodou +400%
Kiss of Eva 2 Výdrž pod Vodou +600%
Light Vortex Accuracy -6, MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Holy útokom -30%
Lionheart 1 Odolnosť voči Shock, Hold, Sleep, Paralyze +40%
Lionheart 2 Odolnosť voči Shock, Hold, Sleep, Paralyze +60%
Lionheart 3 Odolnosť voči Shock, Hold, Sleep, Paralyze +80%
Magic Barrier 1 M.Def. +23%
Magic Barrier 2 M.Def. +30%
Magic Haste Potion Casting Spd. +23%
Magical Mirror Odrazí magické debuffy na útočníka s 10% šancou
Majesty 1 P.Def. +7%, Evasion -2
Majesty 2 Evasion -4
Majesty 3 Evasion -6
Mana Regeneration 1 MP Regenerácia +1.72
Mana Regeneration 2 MP Regenerácia +2.16
Mana Regeneration 3 MP Regenerácia +2.74
Mana Regeneration 4 MP Regenerácia +3.09
Mass Block Wind Walk Speed -10%
Mass Curse of Shade 1 P.Def. -6%, M.Def. -6%
Mass Curse of Shade 2 P.Def. -8%, M.Def. -8%
Mass Curse of Shade 3+ P.Def. -10%, M.Def. -10%
Mass Shield Block P.Def. -10%
Mass Slow 1+ Speed -50%
Mental Shield 1 Odolnosť voči Hold, Sleep, Derangement +50%
Mental Shield 2 Odolnosť voči Hold, Sleep, Derangement +60%
Mental Shield 3 Odolnosť voči Hold, Sleep, Derangement +70%
Mental Shield 4 Odolnosť voči Hold, Sleep, Derangement +80%
Might 1 P.Atk. +8%
Might 2 P.Atk. +12%
Might 3 P.Atk. +15%
Mighty Servitor 1 P.Atk. +8%
Mighty Servitor 2 P.Atk. +12%
Mighty Servitor 3 P.Atk. +15%
Physical Mirror Odrazí fyzické debuffy na útočníka s 10% šancou
Poltergeist Cubic P.Atk. -23% or P.Def. -23% or Atk. Spd. -23%
Potion of Alacrity Atk. Spd. +15%
Power Break 1-2 P.Atk. -20%
Power Break 3+ P.Atk. -23%
Power of Paagrio 1 P.Atk. +8%
Power of Paagrio 2 P.Atk. +12%
Power of Paagrio 3 P.Atk. +15%
Prayer 1 Sila Healu +8%
Prayer 2 Sila Healu +10%
Prayer 3 Sila Healu +12%
Prophecy of Fire HP +20%, obnoví HP, P.Atk. +10%, P.Def. +20%, Accuracy +4, Speed -10%, Atk. Spd. +20%, Odolnosť voči Debuffom +10%
Prophecy of Water MP regenerácia +20%, M.Atk. +20%, M.Def. +20%, Speed -20%, Casting Spd. +20%, Magic Critical Rate +100%, Odolnosť voči Debuffom +10%
Prophecy of Wind Accuracy +4, Atk Speed +20%, Obnoví 5% blízkych fyzických útokov ako HP, Critical +20% zozadu, Critical Damage zozadu +20%, Odolnosť voči Debuffom +10%
Rage 1 P.Atk. +45%, P.Def. -20%, Evasion -3
Rage 2 P.Atk. +55%, P.Def. -20%, Evasion -3
Rage of Paagrio 1 P.Atk. +5%, M.Atk. +10%, P.Def. -5%, M.Def. -10%, Speed +5, Atk. Spd +5%, Casting Spd. +5%
Rage of Paagrio 2 P.Atk. +8%, M.Atk. +16%, P.Def. -8%, M.Def. -16%, Speed +8, Atk. Spd +8%, Casting Spd. +8%
Rapid Shot 1 Atk. Spd. s lukom +8%
Rapid Shot 2 Atk. Spd. s lukom +12%
Reflect Damage 1 Obnoví 10% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka
Reflect Damage 2 Reflect 15% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka
Reflect Damage 3 Reflect 20% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka
Regeneration 1 HP regenerácia +10%
Regeneration 2 HP regenerácia +15%
Regeneration 3 HP regenerácia +20%
Resist Aqua 1 Odolnosť voči Water útokom +15%
Resist Aqua 2 Odolnosť voči Water útokom +23%
Resist Aqua 3 Odolnosť voči Water útokom +30%
Resist Fire 1 Odolnosť voči Fire útokom +15%
Resist Fire 2 Odolnosť voči Fire útokom +23%
Resist Fire 3 Odolnosť voči Fire útokom +30%
Resist Poison 1 Odolnosť voči Poison útokom +30%
Resist Poison 2 Odolnosť voči Poison útokom +40%
Resist Poison 3 Odolnosť voči Poison útokom +50%
Resist Shock 1 Odolnosť voči Shock útokom +15%
Resist Shock 2 Odolnosť voči Shock útokom +20%
Resist Shock 3 Odolnosť voči Shock útokom +30%
Resist Shock 4 Odolnosť voči Shock útokom +40%
Resist Wind 1 Odolnosť voči Wind útokom +15%
Resist Wind 2 Odolnosť voči Wind útokom +23%
Resist Wind 3 Odolnosť voči Wind útokom +30%
Sanctuary P.Atk. -23%
Seal of Chaos 1-2 Accuracy -6
Seal of Chaos 3+ Accuracy -8
Seal of Despair P.Atk. -10%, M.Def. -30%, Accuracy -6, Critical -30%, Critical Damage -30%, Speed -20%, Atk. Spd. -30%
Seal of Disease HP obnovené z healu -50%
Seal of Scourge 1+ HP regenerácia sa zmení na 0
Seal of Slow 1 Speed -30%
Seal of Slow 2+ Speed -50%
Seal of Suspension 1+ Čas na obnovenie skillu +200%
Seal of Winter Atk. Spd. -23%
Servitor Haste 1 Atk. Spd. +15%
Servitor Haste 2 Atk. Spd. +33%
Servitor Magic Shield 1 M.Def. +23%
Servitor Magic Shield 2 M.Def. +30%
Servitor Physical Shield 1 P.Def. +8%
Servitor Physical Shield 2 P.Def. +12%
Servitor Physical Shield 3 P.Def. +15%
Servitor Ultimate Defense 1 P.Def. +1800, M.Def. +1350, Speed 0
Servitor Ultimate Defense 2 P.Def. +3600, M.Def. +2700, Speed 0
Servitor Windwalk 1 Speed +20
Servitor Windwalk 2 Speed +33
Shield 1 P.Def. +8%
Shield 2 P.Def. +12%
Shield 3 P.Def. +15%
Shield of Paagrio 1 Intenzita Blokovania Štítom +30%
Shield of Paagrio 2 Intenzita Blokovania Štítom +40%
Shield of Paagrio 3 Intenzita Blokovania Štítom +50%
Shield Slam Utlmenie fyzických skillov
Shock Blast P.Def. -30%, M.Def. -30%
Sight of Paagrio 1 Accuracy +2
Sight of Paagrio 2 Accuracy +3
Sight of Paagrio 3 Accuracy +4
Slow 1 Speed -30%
Slow 2+ Speed -50%
Snipe 1 P.Atk. +110, Accuracy +2, Critical +20%
Snipe 2 P.Atk. +119, Accuracy +2, Critical +20%
Snipe 3 P.Atk. +129, Accuracy +2, Critical +20%
Snipe 4 P.Atk. +138, Accuracy +2, Critical +20%
Snipe 5 P.Atk. +148, Accuracy +2, Critical +20%
Snipe 6 P.Atk. +158, Accuracy +2, Critical +20%
Snipe 7 P.Atk. +167, Accuracy +2, Critical +20%
Snipe 8 P.Atk. +177, Accuracy +2, Critical +20%
Song of Champion Čas na obnovenie skillu -30%, MP Cena -20%
Song of Earth P.Def. +25%
Song of Flame Guard Odolnosť voči Fire útokom +30%
Song of Hunter Critical +100%
Song of Invocation Odolnosť voči Dark útokom +20%
Song of Life HP regenerácia +20%
Song of Meditation MP regenerácia +20%, MP Cena -10%
Song of Renewal Čas na obnovenie fyzických skillov -30%, MP Cena -5%
Song of Storm Guard Odolnosť Wind útokom +30%
Song of Vengeance Odrazí 20% blízkych fyzických útokov späť na útočníka
Song of Vitality HP +30%
Song of Warding M.Def. +30%
Song of Water Evasion +3
Song of Wind Speed +20
Soul of Paagrio M.Atk. +75%
Soul of Sagitarrius 1 MP +10%
Soul of Sagitarrius 2 MP +15%
Soul of Sagitarrius 3 MP +20%
Soul of Sagitarrius 4 MP +25%
Soul Shield 1 P.Def. +8%
Soul Shield 2 P.Def. +12%
Soul Shield 3 P.Def. +15%
Speed of Paagrio 1 Speed +20
Speed of Paagrio 2 Speed +33
Spirit Barrier 1 M.Def. +15%
Spirit Barrier 2 M.Def. +23%
Spirit Barrier 3 M.Def. +30%
Spoil (enchantovaný) Atk. Spd. -23%
Spoil Festival (enchantovaný) Atk. Spd. -23%
Sprint 1 Speed +20
Sprint 2 Speed +33
Surrender to Earth 1 Odolnosť voči Earth útokom -25%
Surrender to Earth 2+ Odolnosť voči Earth útokom -30%
Surrender to Fire 1-3 Odolnosť voči Fire útokom -25%
Surrender to Fire 4+ Odolnosť voči Fire útokom -30%
Surrender to Poison 1-3 Odolnosť voči Poison útokom -25%
Surrender to Poison 4+ Odolnosť voči Poison útokom -30%
Surrender to Water 1+ Odolnosť voči Water útokom -30%
Surrender to Wind 1+ Odolnosť voči Wind útokom -30%
Tact of Paagrio 1 Evasion +2
Tact of Paagrio 2 Evasion +3
Tact of Paagrio 3 Evasion +4
Thrill Fight 1 Speed -20%, Atk. Spd. +5%
Thrill Fight 2 Speed -20%, Atk. Spd. +10%
Touch of Death Max CP -90%, Odolnosť voči Debuffom -30%, Healy sú o 30% menej efektívnejšie
Touch of Life Odolnosť proti Cancel +60%, Odolnosť voči Debuffom 30%, Healy sú o 30% viac efektívnejšie
Totem Spirit Bear P.Atk. +20%, Speed -30%
Totem Spirit Bison P.Atk. +10%, Critical +200
Totem Spirit Ogre HP +20%, P.Atk. +7%, P.Def. +15%, Accuracy +3, Evasion -10, Speed -30%, heals the HP it adds
Totem Spirit Puma P.Def. -20%, Evasion +3, Atk. Spd. +25%
Totem Spirit Rabbit P.Atk. -99%, Evasion +25, Speed +50%
Totem Spirit Wolf Speed +15%
Ultimate Defense P.Def. +1800, M.Def. +1350, Speed 0
Ultimate Defense P.Def. +3600, M.Def. +2700, Speed 0
Ultimate Evasion 1 Evasion +20
Ultimate Evasion 2 Evasion +25
Vampiric Rage 1 Obnoví 6% blízkeho fyzického poškodenia ako HP
Vampiric Rage 2 Obnoví 7% blízkeho fyzického poškodenia ako HP
Vampiric Rage 3 Obnoví 8% blízkeho fyzického poškodenia ako HP
Vampiric Rage 4 Obnoví 9% blízkeho fyzického poškodenia ako HP
Vengeance P.Def. +5400, M.Def. +4050, Speed 0
War Cry P.Atk. +20%
War Cry P.Atk. +25%
Warrior Servitor HP +20%, P.Def. +20%, Accuracy +4, P.Atk. +10%, Speed -10%, Atk. Spd. +20%, Obnoví pridané HP, Odolnosť voči Debuffom +10%
Wild Defense Speed -90%, Atk. Speed -70%, P.Def. +400%, M.Def. +400%
Wild Magic 1 Magic Critical rate +200%
Wild Magic 2 Magic Critical rate +300%
Wind Shackle 1 Atk. Spd. -17%
Wind Shackle 2-5 Atk. Spd. -20%
Wind Shackle 6+ Atk. Spd. -23%
Wind Vortex Speed -10%, Atk. Spd. -10%, Casting Spd. -30%, MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Wind útokom -20%
Wind Walk 1 Speed +20
Wind Walk 2 Speed +33
Wisdom of Paagrio 1 Casting Spd. +15%
Wisdom of Paagrio 2 Casting Spd. +23%
Wisdom of Paagrio 3 Casting Spd. +30%
Wizard Servitor MP Regenerácia +20%, Speed -20%, M.Def. +20%, M.Atk. +20%, Casting Spd. +20%, Intenzita Magického Kritického Zásahu +100%, Odolnosť voči Debuffom +10%
Wyvern Aegis P.Def. +7000, M.Def. +6000
Legenda
Accuracy Presnosť fyzického útoku
Atk. Speed Rýchlosť fyzického útoku
Casting Spd. Rýchlosť magického útoku (vykúzlenia)
Critical Šanca na kritický fyzický zásah
Critical Damage Poškodenie kritického zásahu (pokiaľ nastane kritický zásah, táto vlastnosť ho ovplyvní)
Evasion Úhybnosť pred fyzickými útokmi (pred magickými sa nedá unuť)
HP Maximálna hodnota vášho života
M.Atk Sila magického útoku
M.Def Obrana pred magickým útokom
MP Maximálna hodnota vašej many
MP Cena Cenou sa myslí počet many potrebnej na vykonanie skillu
MP Regenerácia Interval, ktorý pridá určitý počet many
P.Atk Sila fyzického útoku
P.Def Obrana pred fyzickým útokom
Speed Rýchlosť pohybovania postavy

Copyright © Doliparody.Estranky.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

geeahdCricyBtjWhedaq

(BreNSwa, 31. 5. 2021 7:19)

indian cialis https://ckacialis.com/ - canada cialis online mex rx cialis

gsaxzvofbldCricyBtjWhedap

(heinoAni, 29. 5. 2021 10:09)

canadian mail order pharmacy reviews https://pharmacyken.com/ - online pharmacy technician schools good canadian pharmacy

university of maryland school of pharmacy dgsolbvfdZeneloodsryftp

(BioriVed, 29. 5. 2021 9:37)

cialis professional https://krocialis.com/ - generis cialis what is cialis used to treat

tnoegfdCricyBtjWheday

(GliceAsd, 29. 5. 2021 6:17)

cialis on line https://cialisjla.com/ - cialis online overnight cialis capsules canada

Eskalith frbdcacldCricyBtjWhedae

(Jebgheino, 23. 5. 2021 8:36)

online pharmacy australia https://pharmacylo.com/ canadian pharmacy online store

cialis sell on internet by australia company afhsdbcZeneloodstzkpy

(RebfBiori, 22. 5. 2021 10:23)

generic cialis 20 mg https://rcialisgl.com/ real cialis

rite-aid pharmacy dgsolbvfdZeneloodsvsidz

(LbsoBiori, 20. 5. 2021 21:16)

black cialis https://ucialisdas.com/ cialis with dapoxetine or viagra with dapoxetine better

viagra mГ©g ma fcsogsaxzvofbldCricyBtjWhedak

(Anooheino, 15. 5. 2021 7:29)

bon site viagra https://llviagra.com/ - viagra online bestellen legal que color es el viagra

20 cialis mg tadalafil olgstnoegfdCricyBtjWhedab

(GtnbGlice, 6. 5. 2021 22:48)

how long does it take viagra to work https://jokviagra.com/ canadian pharmacy viagra 50 mg

drugs without prescription frbdcacldCricyBtjWheday

(Jebgheino, 4. 5. 2021 3:14)

mens ed pills https://pharmacylo.com/ aarp recommended canadian pharmacies

unt pharmacy dgsbvfdZeneloodsxcqyx

(LhdvBiori, 3. 5. 2021 7:15)

cialis softtabs online https://asciled.com/ buy cialis in toronto

tadalafil patent expiry hvgeeahdCricyBtjWhedal

(BbdfBreN, 30. 4. 2021 23:22)

cost of viagra without insurance https://gensitecil.com/ - female viagra amazon female viagra cvs

order levitra online fbdcacldCricyBtjWhedab

(Jbsdheino, 30. 4. 2021 20:29)

Ventolin inhalator https://onlinecanda21.com/ Zofran

my canadian pharmacy dgsbvfdZeneloodswkrwa

(LhdvBiori, 26. 4. 2021 5:54)

viagra click here info buy cialis https://asciled.com/ - voucher cialis index generic cialis mastercard

BEST software for captcha breaking!

(Mashaquaws, 12. 12. 2017 20:42)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.